sff1495.jpg
Les Chroniques Martiennes  (1980)
the Martian Chronicles
Réalisateur: Michael Anderson
3iéme partie
John Wilder....................... ROCK HUDSON
Ruth Wilder............................. GAYLE HUNNICUTT
Frére Peregrine............................. FRITZ WEAVER
Pére Stone............................ RODDY McDOWALL
General Halstead..................... ROBERT BEATTY
Bill Wilder...................................BURNELL TUCKER
Sam Parkhill............................ DARREN McGAVIN
Elma Parkhill..........................JOYCE VAN PATTEN

 

 

snap00484.jpg

 

 

snap00488.jpg

snap00489.jpg

snap00490.jpg

snap00496.jpg

snap00495.jpg

snap00498.jpg

snap00504.jpg

snap00505.jpg

snap00509.jpg

snap00510.jpg

snap00514.jpg

snap00522.jpg

snap00524.jpg

snap00525.jpg

snap00526.jpg

snap00532.jpg

snap00533.jpg

snap00534.jpg

snap00535.jpg

snap00536.jpg

snap00537.jpg

snap00540.jpg

snap00541.jpg

snap00546.jpg

snap00554.jpg

snap00558.jpg

snap00559.jpg

snap00560.jpg

snap00561.jpg

snap00562.jpg

snap00563.jpg

snap00564.jpg

snap00565.jpg

snap00566.jpg

snap00567.jpg

snap00568.jpg

snap00569.jpg

snap00570.jpg

snap00571.jpg

snap00572.jpg

snap00578.jpg

snap00579.jpg

snap00580.jpg

snap00581.jpg

snap00582.jpg

snap00584.jpg

snap00585.jpg

snap00586.jpg

snap00588.jpg

snap00592.jpg

snap00603.jpg

snap00605.jpg

snap00606.jpg

snap00610.jpg

snap00612.jpg

snap00614.jpg

snap00620.jpg

snap00619.jpg

snap00621.jpg

snap00623.jpg

snap00624.jpg

snap00625.jpg

snap00634.jpg

snap00637.jpg

snap00639.jpg

snap00640.jpg

snap00642.jpg

snap00643.jpg

snap00646.jpg

snap00650.jpg

snap00651.jpg

snap00657.jpg

snap00658.jpg

snap00666.jpg

snap00675.jpg

snap00677.jpg

snap00679.jpg

snap00682.jpg

snap00690.jpg

snap00691.jpg

 

 

© tous droits réservés,
captures vidéo -JG 2003
    

 

 

 © Mars & SF - Jacques Garin 1998-2004